skrillex14
в: 21 Jan 2017 [21:21]
Translate»
Mod Keeita polozila mne ban za necevo, i nebila predostrezenija srazu ban, a svoi klan clen netrogala, on mozet skazak to sto on hocel.Posle etot ja sprosit zacem mne ban i zacem bez predosrezenjiju.Otvet ne polucila.
Izvinite za pravopisanije.
http://prnt.sc/dykopm
http://prnt.sc/dykp3p
Copyright © 2019 Ambergames. All Rights Reserved